Unterkunft in Kroatoen

TOURISM PORTAL HOLIDAY IN CROATIA

Da, zainteresiran/a sam oglasiti moju/našu stomatološku kliniku/ordinaciju u turističkom portalu www.Holiday-HR.com (za klijente iz Njemačke, Austrije, Italije, Švedske, Norveške, Danske, Finske, Nizozemske - te i za klijente iz svih ostalih zemalja kod pretraživanja na engleskom jeziku).
Forma oglašavanja: BANNER (imam/o našu WEB prezentaciju), ili STRANICA (nemam/o našu WEB prezentaciju).

PRIJAVA ZA OGLAŠAVANJE STOMATOLOŠKE ORDINACIJE/KLINIKE
Naziv ordinacije:   Ime i prezime vlasnika:
Adresa:   OIB & MB (za fakturu):
Telefon:   GSM:
E-mail:   URL adresa:


AKO NEMATE VAŠU WEB PREZENTACIJU:

U ovom polju (na engleskom jeziku) napišite nekoliko rečenica o Vama i o Vašoj ordinaciji:

U ovom polju (na engleskom jeziku) napišite koje sve usluge nudite pacijentima:

U ovom polju (na engleskom jeziku) napišite cijene ili neke cijene Vaših usluga:  

Neopozivo naručujem izradu i objavu bannera i/ili stranice u trajanju:
12 mjeseci (cijena 95,00 EUR)
24 mjeseca (cijena 145,00 EUR)
36 mjeseci (cijena 235,00 EUR)

Da, prihvaćam Uvjete oglašavanja te ispunjavanjem i slanjem ove prijave potpisujem Ugovor o oglašavanju.
Nadoknadu (račun) za oglašavanje uplatit ću do 3 (tri) dana od primitka računa (na moj/naš e-mail, u PDF formatu).


.
Na e-mail webmaster@holiday-hr.com poslat ću potrebne fotografije odmah nakon slanja ove prijave.
Copyright C 2002 indamo - All rights reserved